Psicologia Infantil

 

La psicologia infantil és una branca de la psicologia que s’encarrega de l’estudi i l’anàlisi del comportament del nen fins a l’adolescència, centrant-se en el desenvolupament físic, perceptiu, cognitiu, motor i social.