Medicina Familiar

 

La Medicina de família i comunitària, és una especialitat mèdica reconeguda a l’estat espanyol des de 1978. El seu àmbit d’actuació és l’atenció primària de salut.

L’atenció es basa en el pacient i no en la malaltia, en la família o l’entorn més immediat del pacient com a condicionant d’un estat de salut. Per tal de poder aconseguir aquest perfil de professional, l’àmbit de coneixements de la medicina de família és molt ampli i inclou pràcticament totes les àrees mèdiques.