Medicina Estètica

 

La finalitat de la medicina estètica són la restauració, el manteniment i la promoció de l’estètica, la bellesa i la salut, pel que utilitza pràctiques mèdiques i de petit intervencionisme, en el que s’utilitza anestèsia tòpica o local, en règim ambulatori.